Calendar

< 2020 >
July 19 - July 25
 • 19
  July 19, 2020
  No events
 • 20
  July 20, 2020
  No events
 • 21
  July 21, 2020
  No events
 • 22
  July 22, 2020
  No events
 • 23
  July 23, 2020
  No events
 • 24
  July 24, 2020

  Shabbat (Devarim)

  6:30 pm-9:00 pm
  July 24, 2020

  Parsha: Deuteronomy 1:1 -3:22
  Haftarah: Isaiah 1:1-27
  Brit Chadashah: Matthew 24:1-22

  First year of triennial cycle
  Deuteronomy 1:1 – 2:1

 • 25
  July 25, 2020
  No events